PERSONVERNERKLÆRING

For oss i Trygg Renhold er det viktig at alle kundeopplysninger vi har behandles og ivaretas på en forsvarlig måte iht. Personopplysningsloven.

  1. Hvilke opplysninger innhenter vi og hvordan behandles de?
  2. I forbindelse med kundeforhold hos oss innhenter vi opplysninger om navn, adresse, epost, telefonnummer, Organisasjonsnummer og navnet på kundekontakt. Dette er opplysninger vi utelukkende bruker for å håndtere ditt kundeforhold. Vi oppbevarer opplysningene så lenge vi trenger iht. til regnskapsloven. Du som kunde har rett til innsyn og kan til enhver tid ta kontakt med oss for å få vite hvilke opplysninger vi har registret.

  3. Utlevering av opplysninger til tredjepart.
  4. Vi utleverer aldri opplysninger såfremt det ikke foreligger en lovbestemt opplysningsplikt fra offentlige myndigheter.

  5. Sletting av personinformasjon.
  6. Etter personopplysningsloven har du som privatperson krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Du kan også kreve sletting hvis du ønsker.

  7. Kontakt via mail.
  8. Tar du kontakt med oss via vår mail tar vi ikke vare på dine opplysninger lenger enn nødvendig. Ønskes innsyn/sletting av gitte opplysninger ta kontakt.

Vi i Trygg Renhold etterstreber til enhver tid å følge gjeldene lovverk for personvern. Har du spørsmål ta kontakt med oss på kundeservice@trygg-gruppen.no