PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Trygg Renhold AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss på annen måte vil Trygg Renhold AS Stor-Oslo (Trygg Renhold) behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Trygg Renhold AS Stor-Oslo ved daglig leder Monica Auren Bye. Kontaktinformasjonen til Trygg Renhold er:

  • Adresse: Stanseveien 4, 0975 Oslo
  • E-post: kundeservice@trygg-gruppen.no
  • Telefon: 22 68 82 80
  • Organisasjonsnr.: 923 291 628

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovenstående kontaktpunkter.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Administrere ansettelsesforhold: Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, pårørendenavn mv. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg og på grunnlag av lovpålagte rapporteringsplikter etter regnskaps- og skattelovgivning.
  2. Administrere kunde og leverandørforhold: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med kunder og leverandører, og for å oppfylle lovpålagte plikter etter regnskaps og skattelovgivning.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  4. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Trygg Renhold bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Attend IT AS
  • Stamina Helse BHT

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

For avtaleparter lagrer vi opplysningene så lenge avtale forholdet består og i fem år etter at avtaleforholdet er avsluttet jf. regnskapsloven.

Personopplysninger om våre ansatte lagres i maksimalt 10 år, med unntak av navn og epost som lagres i virksomhetens levetid. Dersom personopplysningene behandles på grunnlag av samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi for øvrig behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en epost til kundeservice@trygg-gruppen.no eller et brev. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på epost kundeservice@trygg-gruppen.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Vi i Trygg Renhold etterstreber til enhver tid å følge gjeldene lovverk for personvern. Har du spørsmål ta kontakt med oss på kundeservice@trygg-gruppen.no