Trygg Renhold - et godt og stabilt renholdsfirma

Trygg Renhold er stort nok til å ha ledere og medarbeidere med kunnskaper og erfaring til å gjennomføre alle delene av oppdragene på en profesjonell måte. Samtidig er vi ikke større enn at vi har en fleksibel organisasjon som innretter seg etter kundens behov. En servicebedrifts arbeid og omdømme er i avgjørende grad bestemt av de mennesker som arbeider i den og som leder den. Blant våre fordeler er at våre ledere, i henhold til firmafilosofien, bruker det meste av arbeidstiden ute blant kunder og ansatte, og derved direkte påvirker renholdskvaliteten og servicesikkerheten. Vi som arbeider i Trygg Renhold anstrenger oss hele tiden for å innfri selskapets viktigste serviceprinsipper:

  • Kunden skal ha full verdi for sine penger.
  • Vår faglige og servicemessige kvalitet skal være noe av det beste i markedet.
  • Våre rutiner for kvalitetssikring og kundekontakt skaper et gjensidig godt samarbeid. Dette gjør at det er hyggelig for våre oppdragsgivere å benytte oss.

Personale

Vårt personale er fagpersonell – i alle ledd. Vi sørger for at alle gjennomgår ”grunnkurs i renhold”. En renholder har alltid en renholdsleder som følger opp og kontrollerer det aktuelle arbeidsstedet. Alle linjeledere og medarbeidere i administrasjonen har god teoretisk bakgrunn og lang erfaring fra sine virksomhetsområder. De fleste linjeledere rekrutteres internt og i den forbindelse benytter vi oss av en kompetansestige i forhold til type lederstilling. Denne videreutdannelsen foregår delvis internt/delvis eksternt.

  • Alle ansatte har ordnede og trygge arbeidsforhold.
  • Arbeidsoppgaver er godt definerte.
  • Alle våre ansatte snakker og skriver norsk. Vi legger vekt på at alle fremtrer velstelt. Vårt arbeidstøy er tydelig merket med logo.
  • Trygg Renhold har en meget stabil og pålitelig arbeidsstab. Den gjennomsnittlige ansienniteten i bedriften er 10,5 år. 53 % av de ansatte har heltidsstilling som renholder.
  • Vi har et godt utviklet og innarbeidet HMS-system. Vi har nedfelt alle prosedyrer vedrørende personalforhold i vår ”Håndbok for HMS”.

Kvalitet

Trygg Renhold har i alle år vært et seriøst renholdsfirma og stått for kvalitet i alle ledd. Alle ansatte bestreber seg etter å leve opp til firmaets motto:

Vår jobb – din trivsel
  • Trygg Renhold har drevet renholdsarbeid i over 70 år og kan med sine noe over 80 ansatte vise til et omsetningsbudsjett for inneværende år på ca. 35 millioner kroner.

Historikk

I 1945 ble firmaet ”Trygg vask og vinduspuss” grunnlagt. Etter en omorganisering i 1964 fikk firmaet navnet Trygg Rengjøringsbyrå A.S.
I 1976 ble firmaet Stor-Oslo Rengjøring Service a.s stiftet. Etter at Trygve Auren og Nils Larsen tok over ledelsen i begge firmaer, utviklet det seg et nært samarbeid og i 1989 fusjonerte begge firmaer og det nye selskapet fikk navnet Trygg Renhold A/S Stor Oslo.
Selskapet har hatt en sunn økonomisk utvikling og regnes som et av de større renholdsfirmaene i Oslo-regionen.
Fra fusjonen i 1989 har omsetningen økt fra 6,2 mill. til dagens 35 mill.
Trygg Renhold A/S er et 100% norskeid selskap.